Wokół wspólnych
celów i wartości

Wszystkie osoby, chcące zdobyć lub wzbogacić  swoje doświadczenie w sektorze TSL serdecznie zapraszamy do odbycia bezpłatnych praktyk w naszej firmie.
W zależności od miejsca zamieszkania, aplikacja może być złożona do jednego z oddziałów na terenie Polski.

  

Nasze lokalizacje

 • Stryków (woj. łódzkie) – tu mieszczą się wszystkie departamenty odpowiedzialne za sprawne zarządzanie firmą.
 • Łódź
 • Sosnowiec 
 • Gdańsk
 • Poznań
 • Wrocław
 • Rzeszów
 • Warszawa

Adresy powyższych placówek można znaleźć tutaj

 

Życiorys wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@spedimex.pl z podaniem wybranego miejsca.

  

 

Praktykanci zdobędą wiedzę i doświadczenie min. w zakresie:

 • zasad współpracy oraz profesjonalnej obsługi klientów
 • procedur przyjmowania zleceń, przyjęcia i wydania towaru
 • archiwizacji dokumentów
 • rozliczania zleceń
 • codziennych zadań związanych z pracą magazynu

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: rekrutacja@spedimex.pl, wpisując w tytule maila: Aplikacja_Praktyki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
 + 48 42 61 64 122.

 

 

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a) administratorem danych osobowych jest Spedimex Sp. z o.o.,
Sosnowiec 15A, 95-010 Stryków, Dane kontaktowe: Spedimex Sp. z o.o., Sosnowiec 15A, 95-010 Stryków, email: rodo@spedimex.pl.
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: iod@spedimex.pl, adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Spedimex Sp. z o.o., Sosnowiec 15A, 95-010 Stryków.
c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji.
d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.
e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, w sytuacji gdy wyrażono zgodę na przetwarzanie danych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub upływu 5 lat od jej udzielenia.
g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
i) podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w przedsiębiorstwie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.

Poznaj Spedimex

Spedimex to polski operator logistyczny, dostawca rozwiązań w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Od 1993 roku z powodzeniem realizujemy projekty dla dużych międzynarodowych marek, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Znajdź najbliższy oddział

Proszę podać swój kod pocztowy

Śledzenie przesyłki Zlecenia on-line Druk zlecenia Opłata drogowa Opłata paliwowa