Więcej
niż możesz zobaczyć

Skontaktuj się z nami

Spedimex Sp. z o.o.
Sosnowiec 15A | 95-010 Stryków

 

telefon:
+48 42 61 64 100
fax:
+48 42 61 64 109
e-mail:

Zapytaj o ofertę

Wyślij wiadomość, aby uzyskać ofertę dopasowaną do Twojego biznesu

e-mail:
telefon:
+48 42 61 64 248

 
1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż administratorem Państwa danych osobowych jest Spedimex Sp. z o.o. z siedzibą w Strykowie, Sosnowiec 15a, kod pocztowy 95-010, adres e-mail: rodo@spedimex.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@spedimex.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

2. Podane przez Państwa dane będą wykorzystane w celu obsługi przesłanego zapytania. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych, co oznacza, że bez wykorzystania Państwa danych nie byłaby możliwa odpowiedź na przesłane zapytanie.

3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spedimex, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, w zakresie niezbędnym do do zarządzania stronami internetowymi i w sprawach technicznych, w celu wykonania umów oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania.

4.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

- podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.

W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

Poznaj Spedimex

Spedimex to polski operator logistyczny, dostawca rozwiązań w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Od 1993 roku z powodzeniem realizujemy projekty dla dużych międzynarodowych marek, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Znajdź najbliższy oddział

Proszę podać swój kod pocztowy

Śledzenie przesyłki Zlecenia on-line Druk zlecenia Opłata drogowa Opłata paliwowa