Więcej
niż możesz zobaczyć

 

Spółka Spedimex, dostawca rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw, oraz Smyk, międzynarodowa sieć sklepów z artykułami dla dzieci, podsumowały wdrożenie nowej inwestycji w obszarze pracy magazynu. Zautomatyzowany sorter do konfekcjonowania zamówień wspiera pracę zespołów kompletacyjnych operatora, odpowiedzialnego za procesy logistyczne sieci Smyk. Tym samym osiągnięto ponad dwukrotne zwiększenie wydajności procesu w stosunku do okresu przed wdrożeniem.

Intensywny rozwój sieci Smyk i coraz więcej otwarć nowych punktów sprzedaży detalicznej, zarówno w Polsce, jak i za granicą, zaowocowały gwałtownym wzrostem wolumenu towaru do obsłużenia przez centrum dystrybucyjne Spedimex.

– Bardzo dynamiczny rozwój sieci Smyk oraz coraz większa różnorodność produktów spowodowały, że liczba towarów do przeprocesowania zaczęła być ogromnym wyzwaniem dla możliwości magazynu. – zauważa Marcin Bąk, Prezes Zarządu spółki Spedimex - Wyszliśmy z założenia, że w procesie kompletacji drzemie ogromny potencjał optymalizacji wydajności pracy całego magazynu.

Zwiększająca się ilość towaru do przeprocesowania, a także potrzeba skracania czasów operacyjnych, to czynniki mające istotny wpływ na kształtowanie procesów logistycznych. Potrzeby i wymagania dzisiejszego rynku wywołały chęć włączenia w proces obsługi zamówień zautomatyzowanych rozwiązań, pozwalających osiągnąć większą wydajność, bez konieczności zwiększania zasobów w postaci powierzchni, zespołu oraz niezbędnych narzędzi.

- „Zwinność i sprawność operacyjna” nabiera szczególnego znaczenia w czasach powszechnego trendu ilustrowanego popularnym stwierdzeniem „be multichannel or die”.potwierdza Michał Janikowski, Supply Chain Director sieci Smyk. - W przypadku Smyka oznacza to obsługę klientów w trzech kanałach dystrybucji: obsługę sklepów stacjonarnych w Polsce i za granicą, obsługę partnerów franczyzowych poza granicami Polski i klientów sklepu internetowego. Każdy kanał ma inną dynamikę, wymagania asortymentowe i serwisowe oraz sezonowość uwarunkowaną klimatem i kulturą danego rynku zbytu.

Po dogłębnej analizie dostępnych rozwiązań w obszarze kompletacji i zestawieniu ich z celami i indywidualnymi potrzebami sieci Smyk, ostatecznie obie spółki podjęły decyzję o wdrożeniu sortera wraz z systemem opartym na kompletacji pick 

 

 

by light. Wdrożenie zostało podzielone na etapy związane z instalacją sortera, stworzeniem oprogramowania, a także modyfikacją samego procesu. Poprzedził je pilotażowy projekt, a pełna zdolność wykonawcza sortera została osiągnięta pod koniec ubiegłego roku. Rozwiązanie pozwala na bardziej ekonomiczne zarządzanie powierzchnią magazynu i lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów. Dzienna wydajność procesu kompletacji zwiększyła się dwukrotnie do 70 000 – 100 000 sztuk, w zależności od liczby zmian. Jednocześnie wzrosty wydajności procesu i przepustowości magazynu nie wywołały potrzeby rozszerzenia powierzchni magazynowej, jaka byłaby konieczna do realizacji zwiększonych zadań centrum dystrybucyjnego, odpowiadających skali rozwoju sieci Smyk.

Automatyzacja procesu wpłynęła również na usprawnienie pracy zespołu kompletacyjnego. Zadania załogi stały się intuicyjne, a praca bardziej ergonomiczna. System podpowiada jakie czynności należy wykonać, co ogranicza do minimum ryzyko potencjalnych błędów.

- Inwestycja odpowiedziała na trzy kluczowe potrzeby Smyk: wzrost produktywności, przyśpieszenie kompletacji i obsługa większej liczby sklepów. Jednak już w chwili realizacji inwestycji mieliśmy świadomość, że obecne rozwiązanie wymaga rozbudowy. Liczba obsługiwanych punktów sprzedaży rośnie bardzo szybko, zaś różnice pomiędzy wymaganiami poszczególnych kanałów dystrybucji wymagają maksymalnej elastyczności. W grudniu 2016 zostały zainstalowane kolejne elementy sortera kartonowego, a obecnie podjęliśmy decyzję o budowie bliźniaczego sortera „pick by light” i kolejnych linii przenośników kartonowych. Przyszłe rozwiązanie, nie tylko pozwoli nam obsługiwać wszystkie sklepy w perspektywie 2 lat, ale również procesować kilka kategorii produktowych jednocześnie i ograniczyć straty czasu w momencie ich zmiany zapewniając optymalną obsługę wszystkich kanałów i rynków. Zaletą rozwiązań automatycznych, oprócz oczywistego przyśpieszenia operacji, jest „zapas mocy”, który można wykorzystywać w okresach największej aktywnościpodsumowuje Supply Chain Director sieci Smyk.

Partnerstwo w przeprowadzonej inwestycji jest wynikiem zacieśnienia współpracy, kontynuowanej pomiędzy spółkami w ciągu ostatnich 10 lat. Spedimex obsługuje sieć Smyk w zakresie magazynowania i dystrybucji od 2007 roku. Realizuje zamówienia do salonów zlokalizowanych na terenie całego kraju, a także za granicą. Odpowiada za obsługę logistyczną towarów dostępnych w salonach Smyk, gospodarkę magazynową oraz prowadzenie składu celnego.

Pracuj w Spedimex

Nieustannie się rozwijamy. Pracuje z nami już ponad 800 wykwalifikowanych pracowników, specjalistów w zakresie logistyki, spedycji i biznesu. Razem z nami twórz logistykę jutra.

Znajdź najbliższy oddział

Proszę podać swój kod pocztowy

Śledzenie przesyłki Zlecenia on-line Druk zlecenia Opłata drogowa Opłata paliwowa