Prowadzenie biznesu
może być prostsze

Stosowanie korekty paliwowej wynika ze znacznych wahań cen rynkowych paliw, które stanowią podstawowy składnik kosztów świadczenia usług przewozowych. Przyjęta formuła obliczania Opłaty Paliwowej pozwala na uniknięcie częstych zmian w cenniku Spedimex Sp. z o.o.

Sposób naliczania Opłaty Paliwowej bazuje na zmianach średnich cen oleju napędowego publikowanych przez PKN ORLEN. Ceną bazową oleju napędowego przyjętą do rozliczania usług transportowych jest średnia cena hurtowa 1 m³, która w styczniu 2010 wyniosła 2881 PLN/m³. Automatyczna korekta cen świadczonych usług następuje w przypadku zmiany średniej miesięcznej ceny oleju napędowego w stosunku do ceny bazowej*.

 

Obowiązujący na dany miesiąc współczynnik korekty paliwowej podawany jest na początku każdego miesiąca i kształtuję się następująco:

 

MiesiącCena PLN 1m3 ON *% wzrost ceny ON% udział paliwa w kosztach transportu% wysokość korekty paliwowej
Styczeń 2018 3 621 25,70 % 30 % 7,71 %
Luty 2018 3 639 26,32 % 30 % 7,90 %
Marzec 2018 3 534 22,65 % 30 % 6,79 %
Kwiecień 2018 3 604 25,09 % 30 % 7,53 %
Maj 2018 3 757 30,42 % 30 % 9,13 %
Czerwiec 2018 4 031 39,92 % 30 % 11,98 %
Lipiec 2018 4 010 39,18 % 30 % 11,75 %
Sierpień 2018 4 018 39,47 % 30 % 11,84 %
Wrzesień 2018 4 020 39,57 % 30 % 11,87 %
Październik 2018 4 110 42,64 % 30 % 12,79 %
Listopad 2018 4 255 42,77 % 30 % 12,83 %
Grudzień 2018 4 103 42,41 % 30 % 12,72 %

 

*Poziom wskaźnika wynika z udziału kosztów paliwa i może ulec zmianie wraz ze zmianą struktury kosztów.
Minimalna wartość wskaźnika nie może być niższa niż 2,78%.
Spedimex zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu naliczania Opłaty Paliwowej.

 

Poprzednie lata

Znajdź najbliższy oddział

Proszę podać swój kod pocztowy

Śledzenie przesyłki Zlecenia on-line Druk zlecenia Opłata drogowa Opłata paliwowa