Zostań
przewoźnikiem Spedimex

Jesteśmy polskim operatorem logistycznym. Na rynku logistycznym działamy już ponad 20 lat. Specjalizujemy się w obsłudze sieci handlowych, branży tekstylnej, obuwniczej, dom i ogród, artykułów sportowych oraz FMCG. Na terenie kraju dysponujemy siecią terminali przeładunkowych zlokalizowanych w strategicznych regionach Polski. W oparciu o transport drogowy, oferujemy optymalne kosztowo usługi dystrybucyjne na terenie kraju i Europy.

Jeśli chcesz z nami tworzyć sieć logistyczną dla klientów, współpracować z uznanym partnerem, prześlij nam swoje zgłoszenie. Poszukujemy solidnych dostawców usług transportowych w ruchu krajowym oraz międzynarodowym. Aktualne oferty współpracy dla przewoźników znajdziesz tutaj.

 

Poznaj zalety współpracy ze stabilnym partnerem. Przewoźnikom oferujemy:

 

  • korzystne warunki współpracy w ramach długoterminowej umowy
  • regularne ładunki i atrakcyjne trasy transportowe
  • korzystne stawki przewozowe
  • współpracę z dynamicznie rozwijającą się firmą o ugruntowanej pozycji na rynku

 

 

 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

 

 

1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż administratorem Państwa danych osobowych jest Spedimex Sp. z o.o. z siedzibą w Strykowie, Sosnowiec 15a, kod pocztowy 95-010, adres e-mail: rodo@spedimex.pl 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@spedimex.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

2. Podane przez Państwa dane będą wykorzystane w celu obsługi przesłanego zapytania. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych, co oznacza, że bez wykorzystania Państwa danych nie byłaby możliwa odpowiedź na przesłane zapytanie.

3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spedimex, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, w zakresie niezbędnym do do zarządzania stronami internetowymi i w sprawach technicznych, w celu wykonania umów oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania.

4.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

- podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.

W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

Poznaj Spedimex

Spedimex to polski operator logistyczny, dostawca rozwiązań w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Od 1993 roku z powodzeniem realizujemy projekty dla dużych międzynarodowych marek, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Znajdź najbliższy oddział

Proszę podać swój kod pocztowy

Śledzenie przesyłki Zlecenia on-line Druk zlecenia Opłata drogowa Opłata paliwowa