Strefa przewoźnika Strefa klienta

Opłata paliwowa

Stosowanie korekty paliwowej wynika ze znacznych wahań cen rynkowych paliw, które stanowią podstawowy składnik kosztów świadczenia usług przewozowych. Przyjęta formuła obliczania Opłaty Paliwowej pozwala na uniknięcie częstych zmian w cenniku Spedimex Sp. z o.o.

W związku ze znaczącymi wahaniami cen rynkowych paliw, począwszy od 14 marca 2022r., zmianie ulegnie częstotliwość aktualizowania Opłaty Paliwowej dla usług transportowych świadczonych przez Spedimex Sp. z o.o. Dotychczas Opłata Paliwowa była korygowana w cyklu miesięcznym, od najbliższego tygodnia będzie aktualizowana w cyklu tygodniowym, w każdy poniedziałek.
Formuła naliczania ww. opłaty pozostaje niezmienna.

Konieczność częstszego aktualizowania opłaty podyktowana jest czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Spedimex. Wpływ na wahania cen rynkowych paliw ma eskalacja konfliktu na Ukrainie i rosnące ceny ropy naftowej na rynkach światowych.
Po ustabilizowaniu cen paliw, aktualizacja powróci do standardowego cyklu miesięcznego.

 

Sposób naliczania Opłaty Paliwowej bazuje na zmianach średnich cen oleju napędowego publikowanych przez PKN ORLEN. Ceną bazową oleju napędowego przyjętą do rozliczania usług transportowych jest średnia cena hurtowa 1 m³, która w styczniu 2010 wyniosła 2881 PLN/m³.

Automatyczna korekta cen świadczonych usług następuje w przypadku zmiany średniej miesięcznej ceny oleju napędowego w stosunku do ceny bazowej*.

Współczynnik opłaty paliwowej

Miesiąc
Tydzień
Cena PLN 1m³ ON*
% wzrost ceny ON
% udział paliwa w kosztach transportu
% wysokość korekty paliwowej
Styczeń 2022
4 677
62,33%
30%
18,70%
Luty 2022
4 791
66,31%
30%
19,89%
Marzec 2022
5 091
76,69%
30%
23,01%
Marzec 2022
t11
7 262
152,07%
30%
45,62%
Marzec 2022
t12
6 425
123,00%
30%
36,90%
Marzec 2022
t13
7 050
144,72%
30%
43,42%
Kwiecień 2022
t14
6 818
136,64%
30%
40,99%
Kwiecień 2022
t15
6 419
122,81%
30%
36,84%
Kwiecień 2022
t16
6 449
123,85%
30%
37,16%
Kwiecień 2022
t17
6 656
131,01%
30%
39,30%
Maj 2022
t18
6 798
135,97%
30%
40,79%
Maj 2022
t19
6 852
137,82%
30%
41,35%
Maj 2022
t20
6 587
128,64%
30%
38,59%
Maj 2022
t21
6 566
127,89%
30%
38,37%
Maj 2022
t22
6 549
127,30%
30%
38,19%
Czerwiec 2022
t23
6 946
141,10%
30%
42,33%
Czerwiec 2022
t24
7 163
148,63%
30%
44,59%
Czerwiec 2022
t25
7 298
153,31%
30%
45,99%
Czerwiec 2022
t26
7 302
153,45%
30%
46,04%
Lipiec 2022
t27
7 140,20
147,84%
30%
44,35%
Lipiec 2022
t28
6 961
141,62%
30%
42,49%
Lipiec 2022
t29
6 856
138,00%
30%
41,40%
Lipiec 2022
t30
6 989,40
142,60%
30%
42,78%
Sierpień 2022
t31
6 868,60
138,41%
30%
41,52%
Sierpień 2022
t32
6 605,00
129,26%
30%
38,78%
Sierpień 2022
t33
6 467,80
124,50%
30%
37,35%
Sierpień 2022
t34
6 711,25
132,95%
30%
39,88%
Sierpień 2022
t35
7 060,40
145,07%
30%
43,52%
Wrzesień 2022
t36
6 988,25
142,56%
30%
42,77%
Wrzesień 2022
t37
6 822,20
136,80%
30%
41,04%
Wrzesień 2022
t38
6 598,80
129,05%
30%
38,71%
Wrzesień 2022
t39
6 480,75
124,95%
30%
37,48%
Październik 2022
t40
6 657,40
131,08%
30%
39,32%
Październik 2022
t41
7 213,20
150,37%
30%
45,11%
Październik 2022
t42
7 564,00
162,55%
30%
48,76%
Padziernik 2022
t43
7 451,20
158,63%
30%
47,59%
Listopad 2022
t44
7 353,80
155,25%
30%
46,58%
Listopad 2022
t45
7 218,00
150,54%
30%
45,16%
Listopad 2022
t46
7 088,75
146,05%
30%
43,82%
*Poziom wskaźnika wynika z udziału kosztów paliwa i może ulec zmianie wraz ze zmianą struktury kosztów. Minimalna wartość wskaźnika nie może być niższa niż 2,78%. Spedimex zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu naliczania Opłaty Paliwowej.

Opłata drogowa

Obowiązek poboru opłaty drogowej nakłada na wszystkie kraje członkowskie Dyrektywa nr 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dn. 17 maja 2006 r.

W Polsce jej pobór reguluje Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. 2011 nr 80, poz. 433). Z dniem 1 lipca 2011 wprowadzony został elektroniczny pobór opłat tzw. e-myto, związane z użytkowaniem infrastruktury drogowej przez pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. Opłata o charakterze publicznoprawnym jest pobierana na wybranych drogach krajowych i ich odcinkach.

Wprowadzenie wymienionych opłat administracyjnych ma bezpośredni wpływ na wzrost kosztów działalności wszystkich przewoźników w Polsce. W związku z powyższym, od dnia
1 lipca 2011 r. do podstawowej stawki usług transportowych będzie doliczana Opłata Drogowa.
Opłata Drogowa została skalkulowana na podstawie ponoszonych kosztów, związanych z poborem opłaty elektronicznej oraz opłat za przejazd autostradami koncesjonowanymi.
Jej wysokość będzie aktualizowana wraz z włączaniem kolejnych odcinków dróg krajowych i autostrad podlegających obowiązkowi poboru opłat.
Wysokość opłaty została ujęta jako procent, doliczany do stawki bazowej za fracht.

Rodzaj usługi

Dystrybucja krajowa-przesyłki drobnicowe

Wysokość opłaty

7,88%


W przypadku krajowych i międzynarodowych przewozów całopojazdowych (FTL) oraz częściowych (LTL), koszty e-myta będą wkalkulowane w wartość stawek frachtowych. Ich wysokość będzie uzależniona od faktycznie przejechanych kilometrów po odcinkach dróg wyznaczonych do poboru e-myta oraz autostrad koncesjonowanych i dróg szybkiego ruchu.

Spedimex zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu naliczania Opłaty Drogowej i aktualizowania jej wysokości wraz z rozbudową sieci dróg objętych opłatą.

Druk zlecenia

Ogólne Warunki Świadczenia Usług

Kontakt

Szukasz informacji o zleceniu?
Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta

Ważna informacja dotycząca cen paliw

Szanowni Państwo,

w związku ze znaczącymi wahaniami cen rynkowych paliw, począwszy od 14 marca 2022r., zmianie ulegnie częstotliwość aktualizowania Opłaty Paliwowej dla usług transportowych świadczonych przez Spedimex Sp. z o.o. Dotychczas Opłata Paliwowa była korygowana w cyklu miesięcznym, od najbliższego tygodnia będzie aktualizowana w cyklu tygodniowym, w każdy poniedziałek.
Formuła naliczania ww. opłaty pozostaje niezmienna.

Konieczność częstszego aktualizowania opłaty podyktowana jest czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Spedimex. Wpływ na wahania cen rynkowych paliw ma eskalacja konfliktu na Ukrainie i rosnące ceny ropy naftowej na rynkach światowych.
Po ustabilizowaniu cen paliw, aktualizacja powróci do standardowego cyklu miesięcznego.

W razie pytań, prosimy o kontakt z BOK: +48 42 203 53 00

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania, łączenia z innymi danymi posiadanymi przez Administratora oraz zmiany ustawień plików cookies, a także ich usuwania z przeglądarki internetowej, znajdują się w Polityce prywatności.

Akceptuję